מדיניות פרטיות.

מדיניות פרטיות.

ר.ש.ג יבוא והפצה בע”מ (להלן החברה) רואה חשיבות בשמירה על פרטיות הגולשים ועושה מאמצים להגן ולשמור כיאות על המידע של הגולשים ועל פרטיותם. השימוש באתר החברה, כפוף למדיניות הפרטיות המפורסמת להלן (להלן מדיניות הפרטיות). מדיניות הפרטיות להלן באה להוסיף לאמור בתקנון.
מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לכל אדם הגולש באתר, נשים וגברים כאחד (להלן אתה, המשתמש/ים או הגולש/ים). גלישה ו/או שימוש על ידך באתר מכל סוג, לרבות הסתמכות על מחירים ו/או רכישת ו/או הזמנת מוצרים ו/או שירותים, מהווה את הסכמתך ואישורך לאמור למדיניות הפרטיות להלן. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות של האתר, כולה או חלקה, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.
אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא את מדיניות הפרטיות בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה או הוריך אינכם מסכימים למדיניות הפרטיות כולה או חלקה, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.
הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ובשימוש המידע מפורטים להלן:

1. מידע שאנו אוספים

1.1 מדיניות הפרטיות חלה על: (א) הנתונים שתמסור כחלק מתהליך ההרשמה לאתר (כדוגמת שם, מין, תאריך לידה, כתובת, דרכי התקשרות שונות (לרבות טלפון ודואר אלקטרוני). במידה שתירשם דרך הפייסבוק או דרך כל צד שלישי אחר, תהיה לנו גישה גם לנתונים שלך הידועים לצד השלישי דרכו נרשמת לאתר; (ב) הנתונים המועברים על ידך בזמן השימוש באתר; (ג) הנתונים הנאספים אודות הגולשים, לרבות במהלך הגלישה באתר ו/או במהלך השימוש בשירותים המוצעים דרכו, כגון מידע הנוגע למחשב האישי של הגולש, כתובת ה-IP, המכשיר הנייד, מערכת ההפעלה ומיקום גיאוגרפי, ו-(ד) היסטוריית החיפושים של הגולשים באתר לרבות צפייה ובחירה של מוצרים ורכישתם ( להלן המידע).

1.2 המידע (כפי שיעודכן מעת לעת) יישמר במאגר מידע של החברה. מסירת המידע על ידך לחברה נעשית על אחריותך בלבד, מרצונך ובהסכמתך. בכל עת תוכל לפנות לחברה בדואר אלקטרוני בכתובת: service@netstep.co.il ולבקש למחוק או לתקן את המידע הנוגע אליך השמור במאגר המידע. הנך מצהיר כי ידוע לך כי בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הטעונים הרשמה. המידע שתמסור בעת ההרשמה לא יימסר לצדדים שלישיים למעט כמפורט במדיניות הפרטיות להלן.

1.3 במידה והנך מזמין שירות באמצעות כרטיס אשראי באתר, הנך מסכים שארבעת הספרות האחרונות של כרטיס האשראי שלך, אם וככל שמסרת אותם, יאוחסנו באופן מאובטח על ידי החברה לשם מעקב וביקורת בלבד.

2. העברת מידע

2.1 החברה תמנע מלמסור את הנתונים שלך לצדדים שלישיים, אלא אם כן ניתנה על ידך הסכמה מפורשת לכך באמצעות הרשמה לשירות או כאשר קיימת מחלוקת משפטית בינך לבין החברה או במקרה שבצעת פעולה באתר בניגוד לדין או במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה על כך.

2.2 על אף האמור, הנך מאשר כי ידוע לך שהחברה, בכפוף לכל דין, עשויה להעביר את המידע שהיא אוספת, לרבות היסטוריית הרכישות וההזמנות שלך, לספקי שירותים, שותפים עסקיים, לקבלני משנה, ולחברות בנות שלה (להלן נותני שירותים), לשם אחת או יותר ממטרות אלה: (1) לעזור לה לספק לך שירותים ו/או להפעיל את האתר; (2) לסייע בהבנת אופן השימוש של הגולשים באתר ובשירותים של החברה; (3) לספק לך פרסום ממוקד מטרה לאור העדפותיך האישיות באתר שלנו ובאתרים אחרים בהם תבחר לבקר. החברה תחייב נותני השירותים לא לעשות כל שימוש במידע למעט לשם אספקת השירות

2.3 החברה עשויה להעביר את מאגרי המידע שלה אם תחליט למכור את עסקה או חלק ממנו, בכפוף לכך כי מי שיבוא בנעלי החברה יקבל על עצמו הוראות הגנת הפרטיות אלו במלואן. במקרה כזה החברה תודיע לכם על כך ותפעל בהתאם לדין.

3. כיצד אנו משתמשים במידע

3.1 החברה ו/או נותני השירותים על פי בקשתה, רשאית לנהוג במאגר המידע בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע שימוש, לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, וכן לצורך יצירת קשר עם הגולשים. הנך מסכים ומאשר, בעצם מסירת מידע, כי החברה תהיה רשאית לשמור במאגרה את הפרטים שנמסרו על-ידך ומידע נוסף שיצטבר אודותיך, לשם שימוש כאמור וכמפורט להלן: (א) מענה לשאלות, יצירת קשר, תיאומי מועד משלוח ושליחת הודעות למשתמשים (לרבות עבור בדיקת שביעות רצון מטעם שירות לקוחות); (ב) עיבוד והשלמת הזמנות, משלוחים ותשלומים של משתמשים; (ג) צורכי פיתוח מוצרים או שירותים חדשים, ניתוח מידע סטטיסטי (כאמור בסעיף 3.3 להלן) ומסירתו לנותני שירותים לצורכי שיפור התכנים הקיימים, פילוח וניתוחי מדיה דיגיטלית; (ד) שיווק מכוון משתמש, המספק תוכן מותאם אישית למשתמש, הצעות ממוקדות ופרסומות בהתאם להעדפותיו האישיות, הצעות ממוקדות ופרסומות של אתרי צדדים שלישיים בהם המשתמש עשוי לבקר; (ה) יצירת קשר עם ידיעונים וחומרי קידום מכירות הקשורים לאתר ולשירותים, ו-(ו) מניעת הונאות, הגנה על אבטחת האתר והשירותים, וטיפול בכל בעיה אחרת בקשר עם האתר.

3.2 החברה תהיה רשאית להשתמש במידע, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל הגולשים (באמצעות דואר אלקטרוני ו/או התראות Push Notifications ו/או הודעות טקסט לטלפון הנייד ו/או דרך הרשתות החברתיות, ו/או דרך דואר ישראל), לרבות דברי פרסומת, מבצעים והנחות של החברה.

3.3 בעת רישום פרטיך באתר הנך מבוקש לאשר קבלת מידע פרסומי. ככל שאינך מעוניין להמשיך ולקבל הודעות אלו , הינך יכול להסיר את עצמך מרשימת התפוצה בכל עת בעזרת לחיצה כאן , בדוא”ל service@netstep.co.il , דרך חשבונך באתר או באותה הדרך בה קיבלת את ההודעה.

3.4 על ידי ניתוח המידע שאנו מקבלים, אנו ו/או ספקי השירותים שלנו ו/או קבלני משנה עשויים לאסוף נתונים סטטיסטיים ממגוון משתמשים (להלן: הנתונים הסטטיסטיים). הנתונים הסטטיסטיים עוזרים לנו לבחון מגמות וצרכי משתמש, כך שנוכל לבחון מתן שירותים חדשים ולהתאים את המערכת והשירותים הנלווים לרצונות המשתמש. אנו עשויים לחלוק את הנתונים הסטטיסטיים עם שותפינו, בהתאם לתנאים מסחריים שאנו קובעים לפי שיקול דעתנו הבלעדי. כמו כן, אנו עשויים לנתח את הנתונים הסטטיסטיים באמצעות תוכנות המספקות שירותי מידע וניתוח סטטיסטי כדוגמת Google Analytics. אנו משתמשים במידע שאנו מקבלים מ Google Analytics לשיפור המערכת. המידע אשר Google Analytics אוסף לגבי שימושך במערכת הינו כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics להלן: http://www.google.com/analytics/terms/us.html http://www.google.com/policies/privacy.

3.5 על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, הנך רשאי לעיין במידע שאספנו אודותך ואם תמצא כי המידע שנמצא לא שלם, נכון, ברור או מעודכן הנך רשאי לבקש את תיקונו או מחיקתו. החברה תמחק במקרה זה רק את המידע הדרוש כדי לפנות אליך אך תשמור את המידע הדרוש לניהול עסקיה לרבות תיעוד פעולות מסחריות שבוצעו על ידיך באתר.

3.6 החברה משתמשת ב-Cookies לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצורכי אבטחת מידע ולאימות פרטים. Cookies הם קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של החברה, על הכונן הקשיח של המחשב בו המשתמש משתמש באמצעות הדפדפן שלו על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. אנו משתמשים ב-Cookies לצורך תפעולו של האתר, לדוגמה, כדי לשפר את ביצועי האתר וכדי לתעד את כניסתך ויציאתך מהאתר. אלה הם Session Cookies והם נמחקים בכל פעם שתסגור את הדפדפן שלך.

3.7 ההגדרות של כל דפדפן כוללות אפשרות שלא להסכים לקבל Cookies ולמחוק Cookies קיימים. יש לקחת בחשבון שפעולה כזו עלולה להקשות על היכולת שלך להשתמש באתר. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

3.8 החברה רשאית להתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. יתכן שהמודעות שבהן תצפה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה תהינה רשאיות להציב קבצי Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

4. כיצד אנו מגנים על מידע

4.1 החברה מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים לאבטח את המידע המצוי במערכת הממוחשבת של החברה לרבות אתר האינטרנט. יודגש כי חדירה למערכות המחשוב של החברה מהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל אשר עונשה עד חמש שנות מאסר. עם זאת, כבכל מאגר מידע ממוחשב, החברה אינה יכולה להבטיח הגנה מוחלטת מפני חדירות למערכות המחשוב שלה. אם למרות אמצעי האבטחה המוקפדים הננקטים על ידי החברה מידע אודותיכם הנשמר במאגרי המידע של החברה, יגיע לגורם כלשהו, לא תהיה בעניין זה כל טענה כלפי החברה או מי מטעמה.

4.2 החברה תתקן ו/או תמחק כל מידע שניתן לנו על ידי משתמש בהתאם לבקשה בכתב מהמשתמש לכתובת אימייל service@netstep.co.il. מרגע שמידע נמחק, איננו יכולים להשיבו.

4.3 כל גולש באתר מתחייב לא לבצע כל פעולה שלא על פי דין במערכת המחשוב של החברה. ככל שלחברה עולה חשד של שימוש לרעה במערכות המחשוב שלה היא תדווח על כך לרשויות הרלבנטיות.

4.4 יובהר כי  החברה לא תישא בכל אחריות אם נעשה שימוש בשם המשתמש והסיסמה על ידי מי שאינו מורשה לכך ועליך לשמור את מידע זה באופן שמור. על מנת לשמור על רמת אבטחה מרבית, מומלץ לשנות את הסיסמה מעת לעת.

5. שינויים

5.1 מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה ב-5.9.21. 

5.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי יחל מרגע פרסומו באתר. חובתך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת. נוסח מדיניות הפרטיות כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

6. הערות ושאלות

אם יש לך שאלות או הערות לגבי מדיניות הפרטיות שלנו, אנא צור קשר בכתובת service@netstep.co.il.