תקנון ותנאי שימוש.

תקנון ותנאי שימוש.

אתר netstep.co.il (להלן האתר) מקדם בברכה את גולשיו (להלן: הגולשים, המשתמשים, הלקוחות, אתם). האתר מופעל ע”י חברת ר.ש.ג יבוא והפצה בע”מ (ח.פ. 515063501) (להלן החברה), שמשרדיה ברחוב שבזי 14 יהוד, והיא בעלת כל הזכויות באתר ובתוכנו. גלישה באתר והשימוש בו, לרבות ביצוע עסקה, מהווה הסכמה לתנאי השימוש להלן. לכן אתם מתבקשים לקרוא את תנאי השימוש בעיון.

1. כללי

1.1 האתר משמש כחנות מקוונים להזמנת ורכישת מדרסים בהתאמה אישית ומוצרים נלווים ו/או אחרים (להלן המוצרים) על ידי ציבור הגולשים בישראל באמצעות רשת האינטרנט. 

1.2 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי משתמש ו/או מבצע פעולה באתר (להלן הלקוח ו/או הגולש) ועל כל הזמנה שתתבצע על ידי הלקוח באמצעות האתר.

1.3 התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים.

1.4 התקנון מנוסח בלשון יחיד, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים.

1.5 הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד החברה ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבין והסכים להן וקיבל על עצמו לפעול לפיהן.

1.6 אם אתה מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה ביחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה ו/או הוריך לא מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אזי אין לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה.

1.7 החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו. 

1.8 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

1.9 מובהר למען הסר ספק, כי ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפון ניידים (mobile) לבין שימוש באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים. 

1.10 לבירורים נוספים ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון: 054-9905044 בשעות הפעילות: בימים א’-ה’ בין השעות 9:00 – 15:00 או באמצעות הדואר האלקטרוני service@netstep.co.il.

2. השימוש באתר

2.1 מכירת המוצרים באתר היא ללקוחות פרטיים הרוכשים את המוצרים לשימוש אישי, ביתי או משפחתי ואינה מיועדת למכירה סיטונאית.

2.2 אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפון ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.

2.3 אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה, באופן מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. חרף כלליות ההוראה שלהלן, איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.

2.4 אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם, כדוגמת (אך לא רק) פרסומות, סרגלי ניווט, צילומים ועוד.

2.5 ייתכן ויימצאו באתר תכנים ו/או שירותים אשר כפופים, בנוסף לתנאי השימוש, גם לתנאי שימוש ספציפיים לאותו תוכן/שירות אשר מוצע באתר. בכל שימוש בתכנים ו/או שירותים כאמור, המשתמש מסכים ומתחייב לתנאי השימוש הספציפיים של אותו שירות/תוכן, כפי שיעודכנו מעת לעת.

3. הזמנה באתר

3.1 כל המחירים, המבצעים וההנחות המופיעים באתר, ככל שיופיעו, תקפים להזמנה באמצעות האתר בלבד. עבור כל מוצר המוצע למכירה, מוצג “דף מידע” המכיל את השם המסחרי של היצרן, המוצר המוצע למכירה, מחיר המכירה ומפרט המוצר. הנתונים אשר נמסרים בדף המידע כוללים מידע הנדרש לפי דין ואינו ממצה בהכרח את כל תכונותיהם ו/או הרכבם של המוצרים.

3.2 האתר מציג מגוון פריטים הנמצאים ככלל במלאי והחברה עושה כל מאמץ לשמור על המלאי הקיים.

3.3 טרם תחילת הליך ההזמנה יש להזין סיסמה. אין למסור את הסיסמה לצד שלישי כלשהו. במסגרת הליך ההזמנה על הלקוח למסור פרטים כגון: שם פרטי ושם משפחה, טלפון ליצירת קשר, כתובת דוא”ל, כתובת למשלוח ופרטי אשראי. בעת ביצוע הזמנה של מדרסים בהתאמה אישית, על הלקוח להעביר טביעת כף רגל , כמו כן מתבקש הלקוח לענות על שאלון אשר כולל שאלות בקשר למצב הפיזי של הלקוח (למשל האם קיימים כאבי גוף מסוימים), וזאת במטרה להתאים את המוצר ללקוח. במקרים הרלוונטיים, על הלקוח לבחור בסוגי חומרים, מידות וצבעים. ככל שיש צורך ניתן יהיה להעלות מסמכים רלוונטיים לאתר. מסמכים אלה ישמשו את החברה אך ורק לשם ביצוע ההזמנה והזמנות חוזרות והם יישמרו על ידי החברה בהתאם לדין (ראה מדיניות הפרטיות להלן) . מחירי המוצרים יופיעו באתר בסמוך למוצרים וכן בהזמנה. למען הסר ספק הלקוח ייראה את המחיר הכולל שעליו לשלם לפני ביצוע ההזמנה בפועל.

3.4 כאשר ההזמנה מוכנה תיצור החברה קשר עם הלקוח כדי לתאם אספקה. מדיניות האספקה לרבות תנאים למשלוח ומחירים, ניתן תחת “מדיניות משלוחים“.

3.5 התשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. כרטיסי האשראי המכובדים באתר הינם: ויזה, ישרכארט, אמריקן אקספרס, דיינרס ומאסטרקרד. ייתכן ובעתיד תתאפשרנה אמצעי תשלום נוספים.

3.6 בעת ביצוע הזמנה באתר, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. ככל שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי החברה וישלח ללקוח אישור בדואר האלקטרוני על ביצוע ההזמנה. מובהר ומודגש כי רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, ולא נשלח אישור כאמור ולא יהיה כל תוקף לפעולת ההזמנה על-ידי הלקוח.

3.7 היה ולא אושרה ההזמנה על-ידי חברת האשראי, ההזמנה תיחשב כבטלה והחברה לא תישא בכל אחריות בגין ביטול ההזמנה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין ביטול ההזמנה כאמור.

3.8 על הלקוח לספק מידע אמיתי, עדכני ומדויק בלבד לרבות מספרי טלפון וכתובת דוא”ל עדכנים ופעילים.

3.9 רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. למען הסר ספק, מידע שגוי שניתן ע”י הלקוח בעניין שם, טלפון, מייל וכתובתו עלול לגרום לעיכובים בייצור ובשילוח.

4. הסכמה לקבלת פרסומת

עם הרישום לאתר, תתבקש לתת את הסכמתך המפורשת לקבלת מידע, עדכונים וכל דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 באמצעות הדואר האלקטרוני או הודעות SMS . הלקוח יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת ולהודיע לחברה על סירובו לקבל דברי פרסומת בהתאם להנחיות בדבר הפרסומת שנשלח אליו. 

5. מידע חיצוני, מידע רפואי והעלאת תכני גולשים לאתר

5.1 באתר עשויים להופיע קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים, ישראלים או זרים. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים ולכל מידע המתפרסם בהם. הימצאות הקישור באתר אינה מהווה המלצה לבקר בו וביקור בו על-ידי הלקוח יהא על פי שיקול דעתו העצמאי. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם ללקוח כתוצאה מהסתמכות על תוכן המידע המופיע באותם קישורים.

5.2 החברה מבהירה בזאת ללקוח כי כל מידע המתפרסם באתר בנושאי רפואה ומוצרים הוא בגדר מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ רפואי. החברה מדגישה ללקוח כי מחובתו להיוועץ בבעל מקצוע מתאים לפני הזמנת מוצרים אשר עשויים להשפיע בצורה כזו או אחרת על גופו, בריאותו, רווחתו או מראהו של הלקוח. על הלקוח להשתמש במוצר בהתאם להנחיות המצורפות לו.

5.3 ייתכן ויופיעו באתר פרסומים של צדדים שלישיים וחיצוניים המציעים את שירותיהם. יובהר כי החברה אינה אחראית בקשר אליהם, לפעילותם, ולתוצאות של פעילותם או שירותם וכי כל התקשרות עמם על אחריות הלקוח בלבד.

6. אספקת והובלת מוצרים

6.1 אספקת המוצרים תהיה בהתאם ל”מדיניות משלוחים” שמופיע באתר.

6.2 החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות התיאום. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצר. 

6.3 במידה ולקוח לא יענה ביום אספקת ההזמנה לחברת השליחויות לצורך תיאום מסירת ההזמנה ו/או לא יהיה בכתובת המשלוח במועד שתואם, הזמנתו תוחזר לחברה ותתואם משלוח מחדש. מובהר למען הסר ספק, כי מצב זה לא יזכה את הלקוח בהחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו וכי עליו לשאת בדמי משלוח נוספים למשלוח הנוסף.

6.4 בעת אספקת המוצר, רשאית החברה או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצרים ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים.

7. ביטול הזמנה 

7.1 מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו. ניתן לבטל עסקה מיום ביצוע העסקה ועד 14 ימים ממועד קבלת המוצר או ממועד קבלת המסמך המפרט את פרטי העסקה – המאוחר מבניהם. בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

7.2 ניתן למסור את הודעת הביטול באמצעות הקישור הייעודי באתר, דוא”ל service@netstep.co.il , טל’ 0549905044 או בדואר רשום לכתובת שבזי 14 יהוד. בהודעת הביטול בין אם היא בע”פ או בכתב יש לציין את שם ומספר הזהות של הלקוח וכן את מספר ההזמנה. 

7.3 בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪ לפי הנמוך ביניהם. הצרכן יחזיר את המוצר לאחת מנקודות האיסוף. לחלופין, ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות לאיסוף המוצר ממענו של הלקוח. במקרה שהצרכן מבקש איסוף כאמור, ייגבה סך של 30₪ עבור האיסוף. ככל שהדבר אפשרי, המוצר יוחזר באריזתו המקורית. החברה רשאית לתבוע את נזקיו בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

7.4 זכות הביטול אינה תקפה, בין היתר, לגבי טובין פסידים וטובין שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח. על אף האמור, החברה מאפשרת לבטל עסקה של מדרסים שמיוצרים במיוחד בעבור הלקוח בהתאמה אישית, עד שלושה חודשים מיום ביצוע העסקה וכספו יוחזר, למעט תשלום הוצאות טיפול בעלות של 224 ₪. במקרה כזה על הלקוח למסור את המוצר באחת מנקודות האיסוף או ליצור קשר עם שירות הלקוחות לתיאום איסוף המוצר ממען הלקוח בעלות של 30₪.

7.5 ביטול עקב פגם – היה וביטול ההזמנה נעשה עקב פגם במוצר שסופק ללקוח, עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודות תכונות המוצר, עקב אי-אספקת המוצר במועד או בשל הפרה אחרת של ההזמנה בידי החברה, יפעל הלקוח לביטול ההזמנה בהקדם באחת מהדרכים המפורטות לעיל וכספו של הלקוח יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול. המוצר יוחזר לבית העסק על חשבון החברה.

7.6 בכל מקרה של ביטול, תימסר לצרכן עותק של הודעת הביטול.

8. סודיות ופרטיות

8.1 הנתונים שהלקוח ימסור בעת הרישום, בעת פנייה לשירות לקוחות או בעת ביצוע עסקה, יישמרו במאגר המידע של החברה (לגבי כרטיס אשראי, יישמרו ארבע ספרות האחרונות). מובהר בזאת ללקוח כי הוא אינו חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם אם בחר שלא למוסרו, יתכן שלא יוכל להשתמש בשירותי האתר.

8.2 הלקוח מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים נעשית על-פי רצונו ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו למסירתם.

8.3 בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי והרגלי הקנייה של הלקוח, מוצרים ושירותים שרכש או ביקש להחזיר, מידע על פרסומות שהביע בהן עניין, עמודים או מחלקות שבהם צפה, הצעות ושירותים שעניינו אותו, אמצעי תשלום ששימשו אותו ועוד. החברה תשמור את המידע במאגריה (לגבי כרטיס אשראי, יישמרו ארבע ספרות האחרונות). השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסור בעת תהליך הרישום לשירותים השונים באתר, יעשה רק על פי האמור במסמך זה או על פי הוראות כל דין.

8.4 החברה רשאית לערוך שימוש בנתונים הנ”ל לצורך ניתוח ופילוח סטטיסטי אנונימי וכן לייצר לכל משתמש את התאמת התוכן הרלבנטית לו.

8.5 החברה לא תעביר לצדדים שלישיים שאינם חברות קשורות או גורמים הפועלים מטעמה, את פרטיו האישיים ואת המידע שנאסף אודות הלקוח באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותו אישית), אלא במקרה שהלקוח הפר את תנאי השימוש באתר או ביצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה; בהתאם להוראות צו שיפוטי המורה לחברה למסור מידע אודות הלקוח לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט; במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בין הלקוח לבין החברה או מי מטעמה; בכל מקרה בו לדעת החברה מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של הלקוח.

8.6 על אף האמור, החברה תהא רשאית למסור את פרטי הלקוח לחברת האשראי לאשור ביצוע עסקת ההזמנה כאמור.

8.7 פרטים נוספים אודות מדיניות הפרטיות נתן למצוא במדיניות הפרטיות להלן.

9. קניין רוחני.

כל הנתונים, העיצובים והמידע המצויים באתר, למעט מידע המצוי בקישורים לאתרים האחרים שהאתר מפנה ו/או יכול להפנות אליהם (להלן: תוכן האתר), הם קניינה הבלעדי של החברה או של צד שלישי שהרשה לחברה להשתמש בהם, ואין לראות במידע ו/או בשירותים ככל ומסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בתוכן האתר ו/או בזכויות הקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים, לפי העניין. “זכויות קניין רוחני” בתנאי שימוש אלה, משמען זכויות מכל סוג שהוא בתוכן האתר, ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות זכויות יוצרים, קוד מחשב, ממשקי משתמש, סימנים מסחריים, עיצובים, מדגמים, שמות מסחריים ושמות עסק, ידע ומידע, שיטות, תוכניות, טכנולוגיה, מידע טכני, מידע עסקי, סודות מסחריים וכן כל זכות המקבילה ו/או הנגזרת מכל אחד מן האמורים לעיל, בין אם רשומה ובין אם לאו, בארץ ובעולם. זכויות הקניין הרוחני הינן בבעלות הייחודית והבלעדית של החברה. אין להעתיק או לפרסם את תוכן האתר במלואו או בחלקו ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מתוכן האתר בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב. פרסומת מוצגת באתר מטעם גורם שאינו החברה היא קניינו של המפרסם ובאחריותו הבלעדית, ואין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.

10. הגבלת אחריות. 

10.1 המידע המוצג באתר מופיע כמות שהוא (AS IS). למרות שכוונת החברה היא שהתוכן אשר מופיע באתר יהיה נכון, מדויק ועדכני, ייתכנו מקרים בהם התוכן אינו שלם ו/או שנפלו טעויות טכניות ואחרות בקשר עם התוכן והחברה אינה אחראית לטעויות ו/או אי דיוקים בקשר עם התוכן המוצג באתר. למען הסר ספק, מידע, ייעוץ או פרטים של אנשי מקצוע שונים, ככל שאלה מופיעים באתר, באחריות מפרסם המידע או נותן השירות כאמור בלבד ולא תהא ללקוח כל טענה ו/או תביעה בגין כך כנגד החברה.

10.2 השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו הוא על פי שיקול דעת הלקוח ובאחריותו בלבד, ולא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בגין תכונות השימוש או השירות, יכולותיו ומגבלותיו והתאמתו לצרכיו.

10.3 החברה תעשה ככל שביכולתה כדי להבטיח את תקינות האתר. על אף האמור, החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה ו/או הפרעות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או לתוכנות החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה או אצל המשתמש, ולא יהיה למשתמש כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך. כמו כן, ייתכן ובעתיד לא יהיה השירות זמין בשל תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.

10.4 האתר עשוי להכיל מעת לעת קישורים לאתרים חיצוניים אשר אינם קשורים או שייכים לחברה (להלן: אתרים חיצוניים). החברה אינה אחראית לתקינות ו/או לתוכן של האתרים החיצוניים, ו/או לשימוש באתרים החיצוניים ואין ולא תהיה לה אחריות, שליטה או אפשרות פיקוח על התכנים המצויים באתרים החיצוניים, ו/או על תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של האתרים החיצוניים ואין בהימצאות הקישורים באתר משום המלצה של החברה לבקר בהם. הביקור באתרים האחרים הוא לפי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו בלבד.

10.5 החברה תעשה ככל שביכולתה כדי להבטיח כי כל הקישורים, ככל שיהיו, שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. על אף האמור, אין החברה אחראית לקישור לא פעיל או לא תקין או שאינו מאובטח כנדרש. החברה רשאית בכל עת למחוק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. עצם קיומו של קישור לאתר חיצוני מסוים בתוך האתר אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר חיצוני זה מלא, אמין, עדכני או מהימן.

10.6 החברה תהיה רשאית בכל עת להשבית את האתר ו/או לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, אופן תפעולו וזמינותם של השירותים והמוצרים המוצעים בו וזאת ללא צורך להודיע למשתמשים על כך. שימוש באתר לאחר שינוי או עדכון כלשהו בתנאי השימוש של האתר מהווה את הסכמת המשתמש לתנאים המעודכנים. בכל מקרה, למשתמשים לא תהא כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם זמינות האתר, תוכן האתר, וביצוע שינויים או עדכונים כאמור בסעיף זה.

10.7 השימוש באתר כפוף לכל החוקים והתקנות המקומיים, מדינתיים והבינלאומיים הרלבנטיים והמשתמשים מתחייבים לפעול על פי כל דין בקשר עם השימוש באתר ובשירותיו ולעשות שימוש חוקי, סביר והוגן בלבד באתר.

11. שונות

11.1 החברה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהם, לכל תאגיד או גוף צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש.

11.2 תנאי השימוש יפורשו על פי חוקי מדינת ישראל וחוקים אלה יחולו עליהם ויגברו על כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

11.3 אם תנאי מתנאי שימוש אלה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה יימחק ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות יתר תנאי השימוש.